Rahvusvaheline projekt CONNECT-VET: Maaturismi sektori ja turismihariduse valdkonna koostööstrateegia 2015-2020

2015.a. kevadel valmis Maaturismi sektori ja turismihariduse valdkonna koostööstrateegia 2015-2020 ja sõlmiti pikaajaline koostööleping Eesti Turismihariduse Liidu ja MTÜ Eesti Maaturism vahel.

Antud strateegia valmis analüüsi "Maaturismi sektori ja turismihariduse valdkonna koostöö hetkelolukord ja tulevikusuunad" järgselt. Analüüs teostati rahvusvahelise projekti Connect-VET raames.

PROJEKTI CONNECT-VET EESMÄRGID:

Üldeesmärk:

Töötada välja ja testida teaduse, kõrg- ja kutsehariduse ja maaturismisektori VKE-de vahelise koostöö mudelit eesmärgiga:
• määratleda maaturismisektori õppimis- ja teabevajadused
• pakkuda juurdepääsu nimetatud teabele ja teadmiste siirdele
• määratleda need sammud, mis on vajalikud teaduse-kõrghariduse-kutsehariduse-VKEde vahelise vastastikuse toime loomiseks ja kahesuunalise teabe ja teadmiste edastamise protsessi tagamiseks.

Eesmärgid:

1. Haridusasutuste ja maaturismi ettevõtete vahelises tihedas koostöös kujundada kvaliteedi parandamise ja arendamise strateegia, milles rõhk on haridusel, koolitusel ja konsultatsioonidel ja mis moodustab ühe osa EM teadmiste siirde strateegiast.
2. Tuvastada puuduvad seosed ja lüngad maaturismi sektori teadmiste siirde ahelas, võttes arvesse muutuvaid turge, turundusvahendeid, kasvavat üleilmset konkurentsi, kõigile juurdepääsu tagamist, unikaalset müügieelist jne ning uurida, mida haridussektor suudab lünkade täitmiseks pakkuda.
3. Määratleda partnerid ja visandada strateegiakava kõrghariduse-kutsehariduse-VKEde vahelise teadmiste siirde alase koostöö pikaajaliseks juhtimiseks.

Projekti koduleht: www.luontoyrittaja.net/577.html


Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tel: +372(0) 600 9999;  E-maileesti [at] maaturism.ee