VÕTA rakendamine

VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) rakendamine maastikuvibu intruktori kutse omistamisel (vt allpool)
Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele vastavust tõendavad dokumendid.


Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tel: +372(0) 600 9999;  E-maileesti [at] maaturism.ee