Aktiivtegevuste instruktori kutse andmine

MTÜ Eesti Maaturism osales aktiivselt ajavahemikus 2013-2014 aktiivtegevuste instruktori kutsestandardi väljatöötamise töörühmas.
Kutsestandardi laiem eesmärk on, et lähitulevikus saaksid teenuste pakkumise turul olema vaid kvalifitseeritud aktiivsete tegevuste teenusepakkujad.

2014. aasta detsembris kuulutas Kutsekoda SA välja kutse andja konkursi aktiivtegevuse instruktor, tase 4 ja aktiivtegevuse vaneminstruktor, tase 5 kutsetele.

Vastavalt Teeninduse Kutsenõukogu 19.02.2015 koosoleku otsusele nr 19 kuulutati aktiivtegevuste instruktori kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks MTÜ Eesti Maaturism.

MTÜ Eesti Maaturism tegeleb edaspidi aktiivtegevuste instruktori kutsestandardite arendamise ning nende põhjal kutseeksamite läbiviimisega.

Kutsetunnistus on kvaliteedimärk ja konkurentsieelis!

Kutsetunnistuse saamiseks tuleb sooritada kutseeksam.


Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tel: +372(0) 600 9999;  E-maileesti [at] maaturism.ee