Rahvusvaheline projekt "International Food and Activity Tourism" (InFAcTo)

Rahvusvaheline toidu ja aktiivse puhkuse projekt

Möödunud aasta sügisel käivitunud koostööprojektis InFAcTo osalevad Saaremaa, Lõuna-Eesti ning Häme (Soome) koolitusasutused ja turismiorganisatsioonid. 9 projektipartnerit on Eestist (Kuressaare Ametikool, Võrumaa Kutsehariduskeskus, MTÜ Saaremaa Turundusühing, Setomaa Valdade Liit, Eesti Maaülikool, Imago OÜ, MTÜ Eesti Maaturism, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus ja RG Evans Associates OÜ) ja 5 projekti-partnerit Soomest (Häme Arenduskeskus, Tavastia Ametikool, Häme Rakenduskõrgkool ja Kiipula SA).
Kui Eesti poole partneritel on suurem rõhk kohaliku toidu pakkumisel ja turundamisel, siis Soome poolel on rõhk aktiivse puhkuse teenustel.
Maaturismi ühingul on projektis kanda kommunikatsioonijuhi roll.
Projekti kõige olulisemaks partneriks ja kasusaajaks on juba toimiv või alustada sooviv turismiettevõte, teenusepakkuja ja kohalik toidukasvataja või väiketootja. Esimesteks sammudeks oli ettevõtete koolitusvajaduste, olemasolevate pakkumiste, võrgustike ja võimalike projektist huvitatud ettevõtete väljaselgitamine (Lõuna-Eestis ja Saaremaal). Sellele järgneb hulk koolitusi ja ühiseid seminare, kus huvilistel on võimalik osaleda.
Eesmärgiks on, et kolme aasta pärast oleks turistil rohkem võimalusi aktiivselt aega veeta ning tegutseme selle nimel, et aktiivse turismi ning toiduturismi pakkujate hulk ja omavaheline koostöö tiheneks. Projekti üheks eesmärgiks on ka turismihooaja pikendamine.
Soovime, et projekti tulemusel süveneks ning areneks koostöö kohalikul tasandil. Kui piirkond on turistile atraktiivne, seal on palju võimalusi aktiivselt aega veeta ja elamusi saada, võidavad sellest lisaks turismiettevõtjatele ka kohalikud elanikud.
Projekti rahastatakse EL Kesk-Läänemere INTERREG IV A programmist. Projektitegevusi viiakse ellu aastatel 2010-2013.
Projekti kodulehekülg: www.infactoproject.eu

           


Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tel: +372(0) 600 9999;  E-maileesti [at] maaturism.ee