Rahvusvaheline projekt "Naisettevõtjad maaturismis" (WERT)

Projekt „Naisettevõtjad maaturismis” (WERT) on kaheksa õppeasutuse ja võrgustiku koostöö põhine partnerlus, mis asuvad kuues Euroopa riigis. Euroopa Liit toetab antud programmi Leonardo da Vinci programmi raames, mille eesmärk on täiustada Euroopa kutseharidussüsteeme.

Projekti eesmärk
Projekti eesmärgiks on rahuldada maaturismiga seotud naisettevõtjate ja käsitööliste vajadusi ning arendada nende oskusi, samuti tõsta kutseharidussektori poolt pakutavat õppekvaliteeti. Antud projekt baseerub eelneva projekti leidudel, mille nimetus on „Euroopa maaturismi areng“ (ERTD). 

Pilootalgatuse raames arendatud WERT koolitusprogrammi eesmärk on aidata järgnevaid sihtgruppe:
► Maaturismiga seotud naisettevõtjad, käsitöölised ja toiduainetööstuses tegutsevad naised
► Naised, kes soovivad antud sektoris majanduslikult aktiivseks ja iseseisvaks saada
► Kutseharidussektori esindajad, kes aitavad naisettevõtjatel arendada sobivaid ettevõtlusoskusi, nagu haldus, infotehnoloogia ja turundus.

Ajavahemik: oktoober 2010 – september 2012

Projekti partnermaade sihtgruppide seas viiakse pilootalgatuse raames läbi WERT koolitusprogramm ning seda hinnatakse. Seejärel on Euroopa naisettevõtjatel võimalik läbida antud programm aitamaks luua uusi oskusi ja töökohti maamajanduse sektoris.
Käesolev algatus peaks aitama naisettevõtjatel oma tooteid ja teenuseid tõhusamalt turustada. Samuti julgustab projekt riikidevahelist võrgustiku loomist ning Euroopa parima praktika ja teadmiste jagamist.

Projekti esmased tulemused
► Vajaduste analüüsi küsitlus, mis aitab tuvastada maaturismiga tegutsevate naisettevõtjate probleeme, ettevõtte arendamiseks mõeldud koolitusvajadusi ja parimaid koolituse kättetoimetamise meetodeid.
► Naisettevõtjatele sobiv koolituspakett, mis kasutab erinevaid innovatiivseid õppemeetodeid, seallhulgas e-õpet
► Koolituspaketi piloteerimine ja hindamine sihtgruppide hulgas
► Veebilehe osa, mis on mõeldud Euroopas toimivate võrgustike tööks ja ettevõtete turustamiseks.

Projekti aitab rahastada Euroopa Komisjon. Antud trükis (teatis) annab edasi ainult selle autorite seisukohad, mistõttu Komisjon ei vastuta trükises kajastuva informatsiooni kasutamise eest.

Kui te soovite rohkem infot projekti kohta, võtke ühendust projekti kooridnaatori või partneritega ning külastage meie veebilehte aadressil: http://europe.nortcoll.ac.uk/wert/

Koordinaator:
► Norton Radstock College
South Hill Park, Radstock, BA3 3RW, UK
Tel: +44 (0) 1761 433161 Fax: +44 (0) 1761 436173
E-post: peter.hodgson@nortcoll.ac.uk

Partnerid:
► Intercollege (EDEX)
46 Makedonitissas Ave., P.O. Box 24005, Nicosia, 1700, Cyprus
Tel: +357 2284 1652 Fax: +357 2235 2057
E-post: constanti.p@unic.ac.cy

► Association of Cyprus Women in Tourism/Küprose naiste turismiühendus
Deligiorgi 3 & Griva Digeni, P.O.Box 21455, Nicosia, 1509, Cyprus
Tel: +357 22462846 Fax: +357 22336295
E-post: MaroKazepi@yahoo.com

► Escuela Superior de Hosteleria de Gipuzkoa (CDEA)
Paseo de Berio 50, San Sebastián, 20018, Spain
Tel: +34 943 31 69 00 Fax: +34 943 316482
E-post: mjirastorza@cebanc.com

► Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä /Ylä-Savo Municipal Federation of Education
Asevelikatu 4, Iisalmi, 74100, Finland
Tel: +358 400 793155 Fax: +358 (0)17 2725401
E-post: Terhi.Majamaa@ysao.fi

► Pärnumaa Kutsehariduskeskus /Vocational Centre of Pärnu County
Niidupargi 8//12, Pärnu, 80047, Estonia
Tel: +372 53308710 +372 4427889
E-post: Kristina.papsejeva@hariduskeskus.ee

► MTÜ Eesti Maaturism /NGO Estonian Rural Tourism Organisation
Vilmsi 53g, Tallinn, 10147, Estonia
Tel: +372 600 9999
E-post: eesti@maaturism.ee

► SYMVOULOI ANAPTYXIAKOY SXEDIASMOY EREUNAS KAI ORGANVSHS/ Centre For Development Studies/Arengu-uuringute keskus
17 Empedocleous street, Athens, 11635, Greece
Tel: +30 210 7525660 Fax: +30 210 7523669
E-post: foulipapageorgiou@prismanet.gr

► European Forum for Vocational Education and Training (EfVET)/Euroopa kutsehariduse foorum
Rue d’Arlon 40, Brussels, B-1000, Belgium
Tel: +44 1761 433161 Fax: +44 1761 435698
E-post: president@efvet.org


Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tel: +372(0) 600 9999;  E-maileesti [at] maaturism.ee