Projekt "MTÜ tugevus peitub tema koolitatud ja kaasatud liikmetes"

Projekti „MTÜ tugevus peitub tema koolitatud ja kaasatud liikmetes“ eesmärgiks on liikmete kaasamine ühingu arendamise protsessi. Sisuks on ühingu vana arengukava analüüs, uue arengukava koostamine, kaasates kõiki liikmeid, tegevtöötajaid, nõukogu ja juhatust. Kaasamise üheks osaks viiakse läbi põhjalik internetiküsitlus ja selle analüüs. Projekti raames toimuvad infopäevad, strateegilise planeerimise ja juriidilise nõustamise koolitused. Projekti tulemuseks koostatakse uus arengukava. Täiendatakse olemasolevat ühingu kodulehekülge, luuakse eraldi ühingu liikmetele kodulehekülg nn intranet. Muudetakse olemasolevat ühingu struktuuri, luues piirkondlikud tugiüksused. Analüüsitakse ühingu liikmete ootusi ühingule, nende enda arenguplaane ja kuuluvust teistesse organisatsioonidesse. Projekt kestab 12 kuud.

Projekti kogumaksumuseks on 254 034 krooni, millest 219 084 krooni rahastatakse Vabaühenduste fondi poolt ja 34 950 krooni jääb organisatsiooni enda kanda.

►Vabaühenduste fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.
►"MTÜ tugevus peitub tema koolitatud ja kaasatud liikmetes" toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Projekti konkreetsed eesmärgid: 
►MTÜ Eesti Maaturism haldussuutlikkuse tõstmine
►Ühingu vana arengukava analüüs ja uue koostamine
►Põhjalik ühingu liikmete küsitlus ja nende huvide kaardistamine
►Koolituste korraldamine strateegilisest planeerimisest ja juriidilisest teadlikkusest
►Valmib ühingu liikmetele suunatud kodulehekülg nn intranet
►Ühingu liikmed on teadlikud ühingu arengusuundadest ja oma rollist ühingu tegevuses ning arengus.
►Ühingu liikmed toetavad üksteist läbi uuenenud ja tihenenud suhete- ja koostöövõrgustiku
►Uuenenud ühingu struktuur toetab paremini ühingu liikmeid

Meie ühingu projekti "MTÜ tugevus peitub tema koolitatud ja kaasatud liikmetes" rahastamise kohta kinnituse leiad koduleheküljel: www.oef.org.ee/et/programs/6/7/20090422074951/

Häid mõtteid, teotahet ja koostööindu meile Kõigile,

Raili Mengel-Sünt
projektijuht/tegevjuhi kt
MTÜ Eesti Maaturism
tel 600 9999
raili@maaturism.ee
www.maaturism.ee 


Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tel: +372(0) 600 9999;  E-maileesti [at] maaturism.ee