Pīrisāre

Tikai 7,8 km2 lielā Pīrisāre, kas atrodas Peipusa un Lemmijerva savienošanās vietā, ir interesanta un īpaša saistībā ar vietējo vecticībnieku kopienu un dabas apstākļiem, kas ir ideāli ūdensputniem un abiniekiem. Pīrisāre veido atsevišķu pagastu, tajā atrodas robežsargu kordons un pašvaldības bibliotēka, trīs ciemi – Sāre (Želatšek), Tooni (Toni) un Pīri (Meža) – visi salas ziemeļaustrumos, jo pārējo tās daļu klāj purvains krūmājs. Pīrisāres teritorija ir aizsargājama, šeit atrodas septiņu abinieku sugu, to skaitā ļoti reti sastopamā zaļā krupja un brūnā varžkrupja dzīvotnes, vairāku retu augu sugu augtenes, šejienes apstākļos labi jūtas slokas un griezes. Pīrisāres apkārtnē atrodas vairāku zivju sugu nārstošanas vietas.
Uz Pīrisāres viens no galvenajiem nodarbību veidiem vienmēr ir bijusi zvejošana, un kūpināts breksis viens no vietējām delikatesēm.
Pašlaik uz salas mīt apmēram 100 pastāvīgo iedzīvotāju. Vasarā sala atdzīvojas – bērni ciemojas pie vecākiem, ierodas atpūtnieki un tūristi. Uz salas ir divas svētnīcas – Sāres ciema vecticībnieku lūgšanu nams un apustuļu pareizticīgo baznīca Toona ciemā, kas draudzes trūkuma dēļ stāv tukša.
Vietējie iedzīvotāji ir čakli dārznieki un dārzeņu – īpaši sīpolu - audzētāji. Sīpolu grēdas ir augstas, ar dziļām vagām, tādas uz sauszemes neredzēsiet. Mājas svaigi krāsotas, pagalmi uzkopti, pie tam vecticībnieku kārtības mīlestība nav tikai ārišķīga.
Pīrisārē var nokļūt no Laiksāres ostas, kas atrodas 6 km uz dienvidiem no Mērapalu. Pīrissāres osta atrodas salas vidū (kustības grafiks www.transcom.ee/102est.html).
Vasarā uz Pīrisāri tiek organizēti braucieni ar liellaivām. Kustības grafiku atradīsiet tīmekļa vietnē www.lodi.ee.
Informācija par salu ir pieejama arī pagasta tīmekļa vietnē www.piirissaare.ee.


Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tālr.: +372(0) 600 9999;  E-pastseesti [at] maaturism.ee