Kvalitātes sistēma

IGAUNIJAS LAUKU TŪRISMA IZMITINĀŠANAS UZŅĒMUMU KVALITĀTES SISTĒMA

Kopš 2006. gada uzņēmumiem, kas ir reģistrējušies valsts uzņēmumu reģistrā un izmitināšanu piedāvā ģimenes viesu namos, atpūtas mājās, atpūtas bāzēs un atpūtas nometnēs, ir iespējams saņet izmitināšanas kvalitātes kategoriju.

Izmitināšanas kvalitātes sistēmas nepieciešamība:
► izmitināšanas uzņēmuma kategorija palīdz klientam orientēties izmitināšanas uzņēmumos un sagaidāmajā kvalitātē;
► kategorija izmitināšanas pakalpojuma piedāvātājam palīdz palielināt uzņēmuma uzticamību;
► kategorijas prasības ir palīgs tiem, kas tikai plāno dibināt savu uzņēmumu;
► kategorijas prasības palīdz uzņēmējiem labāk definēt klientu mērķgupas vajadzības un cerības;
► aktīva un atzīta kategoriju sistēma palielina tūrisma galamērķa uzticamību un paaugstina uzņēmuma konkurētspēju. 

Piešķirt kategorijas izmitināšanas uzņēmumiem līdz 2010. gadam ir tiesības MTÜ Eesti Maaturism (Bezpeļņas uzņēmums “Igaunijas lauku tūrisms”), un notiek saskaņā ar apstiprinātu kārtību. Kategorija izmitināšanas uzņēmumiem tiek piešķirta uz trim gadiem. Pēc termiņa beigām uzņēmumam kategorija ir jāatjauno.

Izmitināšanas uzņēmuma kategoriju apzīmē ar stilizētas nacionālās puķes attēlu:

    -  trešās kategorijas izmitināšanas uzņēmums
          -  otrās kategorijas izmitināšanas uzņēmums

Pirmā kategorija šajā etapā netiek izsniegta.


Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tālr.: +372(0) 600 9999;  E-pastseesti [at] maaturism.ee