LANDSBYGDSTURISM ESTLAND KVALITETSSYSTEM KONTAKT

Kvalitetsmärkning

Skriv ut sidan

KVALITETSMÄRKNINGSSYSTEMET FÖR ESTNISKA LOGIFÖRETAG PÅ LANDSBYGDEN

Sedan 2006 kan olika företag inom logibranschen, som finns registrerade i det estniska näringslivsregistret, bl.a. B & B företag, vandrarhem, stugbyar och semesterläger ansöka om kvalitetsklass för logi på landsbygden.

Varför behövs ett eget kvalitetssystem för logi på landsbygden: 
► logiföretagens kvalitetsmärkning ger kunden insikt i vilken nivå och kvalitet man kan förvänta sig av logitjänsterna;
► användning av kvalitetsmärkning hjälper den som tillhandahåller tjänsten att höja företagets tillförlitlighet;
► kraven för de olika kvalitetsklasser är till hjälp för alla som har planer på att etablera ett logiföretag;
► kraven för de olika kvalitetsklasserna hjälper företagaren att bättre identifiera sin målgrupps behov och förväntningar;
► ett fungerande och accepterat kvalitetssystem ökar hela landets tillförlitlighet som resmål och ökar företagares konkurrenskraft. 

Rätten att tilldela kvalitetsklasser gavs till ideella föreningen MTÜ Eesti Maaturism fram till år 2010 och det sker i enlighet med en i förväg fastställd ordning. Logiföretagen tilldelas kvalitetsklass för tre år. Efter det måste företaget ansöka om kvalitetsklass på nytt.

Ett logiföretags kvalitetsklass betecknas med en stiliserad symbol för Estlands nationalblomma:

      – tredje klassens logiföretag
             – andra klassens logiföretag

Första kvalitetsklassen tilldelas inte för den pågående perioden.

Reval Hotels rebrand to Radisson Blu and Park Inn

Linstow, the Norwegian real estate developer for 10 Reval Hotels in the Baltics (Estonia, Latvia, Lithuania) and Russia, announces management agreement with The Rezidor Hotel Group, one of the fastest growing hotel companies worldwide.

Border Control 17.04 - 23.04 for NATO meeting

The Estonian Police and Border Guard Board would like to inform you that due to the Directive of the Republic of Estonia dating from the 18th of March border control shall be reintroduced between:

17.04.2010 at 21.00 - 23.04.2010 at 21.00

Estonian Air calls Estonian fashion designers to update its crew uniforms

Estonian Air announces a competition for the renewal of crew uniforms and calls on Estonian fashion designers together with domestic clothing producers to participate in the airline’s uniform design and production contest.

Sök
www.struktuurifondid.ee
Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tel: +372(0) 600 9999;  E-post: eesti [at] maaturism.ee |